TAXI SAO THỦ ĐÔ THÔNG BÁO

TAXI SAO THỦ ĐÔ THÔNG BÁO

TAXI SAO THỦ ĐÔ THÔNG BÁO

02/07/2017 10:35:35 / Đăng bởi TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY / (0) Bình luận

      BẮT ĐẦU TỪ 01/01/2017 YÊU CẦU LÁI XE LẤY HÓA ĐƠN XĂNG VỀ CHO CÔNG TY. MỖI XE LẤY TỐI THIỂU 3 TRIỆU TIỀN HÓA ĐƠN XĂNG TRÊN 1 THÁNG.

      MONG LÁI XE CỐ GẮNG LÀM ĐÚNG YÊU CẦU CỦA CÔNG TY ĐỀ RA.

THÔNG TIN VIẾT HÓA ĐƠN:

Tên Công Ty: Công ty TNHH Vận Tải Tấn Kiên

Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn – Xã Đông Tiến – Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế:  2300889785

TAXI SAO THỦ ĐÔ THÔNG BÁO

SĐT: 0462.528.528 – 0965124625 - 0973216040

      BẮT ĐẦU TỪ 01/01/2017 YÊU CẦU LÁI XE LẤY HÓA ĐƠN XĂNG VỀ CHO CÔNG TY. MỖI XE LẤY TỐI THIỂU 3 TRIỆU TIỀN HÓA ĐƠN XĂNG TRÊN 1 THÁNG.

      MONG LÁI XE CỐ GẮNG LÀM ĐÚNG YÊU CẦU CỦA CÔNG TY ĐỀ RA.

THÔNG TIN VIẾT HÓA ĐƠN:

Tên Công Ty: Công ty TNHH Vận Tải Tấn Kiên

Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn – Xã Đông Tiến – Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế:  2300889785

Gửi bình luận: